ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Searchterm
Χώρες παραγωγής καφέ
Kaffee - in der ganzen Welt zu Hause

O καφές ( καφεόδενδρο)  δεν ευδοκιμεί σε όλα τα μέρη του κόσμου. Για την καλλιέργεια του, αυτό το ευαίσθητο δενδρύλλιο, χρειάζεται ειδικές κλιματολογικές συνθήκες  και αυτές τις συναντάμε σε χώρες του ισημερινού όπου το κλίμα είναι τροπικό. Μιλάμε για τα κράτη που βρίσκονται στη λεγόμενη  «ζώνη του καφέ» που επεκτείνεται γύρω από τον ισημερινό, σε γεωγραφικό πλάτος 23μοίρες νότια και 28μοίρες βόρεια .Εδώ ο καφές απολαμβάνει τις κλιματικές μεταλλάξεις, υγρασία-ξηρασία και τους ανέμους, που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές. Περίπου 90 χώρες στην Κεντρική και Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία  καλλιεργούν καφέ.

Χώρες παραγωγής καφέ
Kaffee - in der ganzen Welt zu Hause

O καφές ( καφεόδενδρο)  δεν ευδοκιμεί σε όλα τα μέρη του κόσμου. Για την καλλιέργεια του, αυτό το ευαίσθητο δενδρύλλιο, χρειάζεται ειδικές κλιματολογικές συνθήκες  και αυτές τις συναντάμε σε χώρες του ισημερινού όπου το κλίμα είναι τροπικό. Μιλάμε για τα κράτη που βρίσκονται στη λεγόμενη  «ζώνη του καφέ» που επεκτείνεται γύρω από τον ισημερινό, σε γεωγραφικό πλάτος 23μοίρες νότια και 28μοίρες βόρεια .Εδώ ο καφές απολαμβάνει τις κλιματικές μεταλλάξεις, υγρασία-ξηρασία και τους ανέμους, που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές. Περίπου 90 χώρες στην Κεντρική και Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία  καλλιεργούν καφέ.