Στοιχεία Εταιρείας

Πώς θα μας βρείτε

 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Αντιπροσωπίες  - Εισαγωγές - Διανομές - Βιομηχανία

Ο.Τ. 31, Δ.Α. 13, Β' ΦΑΣΗ 57022
ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ
Δήμος Δέλτα, Θεσσαλονίκη

Τ.+30 2310 779700
Τ.+30 210 241 5100

Ε. info@elgeka.gr
www.elgeka.gr

 

Contact for Data Protection:

Ringstr. 99, 32427 Minden
Tel.: +49 (0)571 86 0
E-Mail: data-protection@melitta.com

Online Dispute Resolution

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Δεν έχουμε υποχρέωση και δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε στην επίλυση διαφορών στην περίπτωση υπηρεσιών διαιτησίας για τους καταναλωτές.

Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι: info@elgeka.gr