Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με μια ματιά

 Οι παρατηρήσεις  που ακολουθούν σας  παρέχουν μια απλή επισκόπηση για ό,τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα δεδομένα μέσω των οποίων μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην παρακάτω δήλωση προστασίας δεδομένων.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων στον παρόντα  ιστότοπο;

 

Ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον παρόντα ιστότοπο είναι

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG

Ringstr. 99

32427 Minden

Germany

E-Mail: info@melitta.de

 

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Κατά βάση συλλέγουμε τα στοιχεία που εσείς μας δίνετε. Για παράδειγμα όταν μας ζητάτε κάποιο ενημερωτικό έντυπο. Επίσης συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν εγγράφετε ένα προϊόν ή όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

Προσωπικά σας δεδομένα  συλλέγονται  επίσης αυτόματα από τα πληροφορικά μας συστήματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα (π.χ. το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, το λειτουργικό σύστημα ή ο χρόνος επίσκεψης του ιστότοπου). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτομάτως όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας.

 

Ανάλυση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση αξιολογείται στατιστικά. Αυτό αρχικά συμβαίνει μέσω των cookies και των αποκαλούμενων εργαλείων ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγηση είναι ανώνυμη και επομένως τα προσωπικά σας στοιχεία δεν εντοπίζονται . Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία. Για  λεπτομέρειες δείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων κάτω από τον τίτλο «Ενότητες για τρίτους και εργαλεία ανάλυσης».

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιστότοπου.

 

Με άλλα δεδομένα μπορούμε να αναλύσουμε με στατιστικό τρόπο τη συμπεριφορά σας ως χρήστη του διαδικτύου (π.χ. μέσω των αποκαλούμενων cookies). Οι εν λόγω αναλύσεις είναι ανώνυμες και επομένως τα προσωπικά σας στοιχεία σας δεν εντοπίζονται. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω ανάλυση. Για λεπτομέρειες δείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων κάτω από τον τίτλο «Ενότητες για τρίτους και εργαλεία ανάλυσης».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν ενημέρωση σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό για τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση, το κλείδωμα ή τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Εάν έχετε οποιαδήποτε επί πλέον απορία σχετικά με το θέμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε, όποτε θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Μεταβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή;

 

Ναι. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση. Αυτό γίνεται για να αποτραπούν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG

Ringstr. 99

32427 Minden

Germany

E-Mail: info@melitta.de

 

I.             Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτική ενημέρωση

 

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επεξεργαζόμαστε με εμπιστευτικό τρόπο τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

 

Όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο, συλλέγονται αρκετά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν στοιχεία μέσω των οποίων μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτό.

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση των δεδομένων στο διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να παρουσιάσει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων έναντι της πρόσβασης από τρίτους.

 

 

Δικαίωμα εναντίωσης κατά της συλλογής δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και κατά της απευθείας εμπορικής προώθησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

 

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προβάλετε εναντίωση, οποιαδήποτε στιγμή, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει, επίσης, και για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Μπορείτε να βρείτε το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

 

Εάν υποβάλετε εναντίωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν αποδείξουμε σοβαρούς λόγους υπέρ της επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στη χρήση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Εάν υποβάλετε εναντίωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

 

 

Υπεύθυνος φορέας

 

Μπορείτε να βρείτε τον υπεύθυνο φορέα για την επεξεργασία των δεδομένων του παρόντος ιστότοπου στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Ο υπεύθυνος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο από μόνο του ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

 

Ανάκληση της συναίνεσής σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων

 

Πολλές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με τη συναίνεσή σας. Θα έχουμε λάβει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή αυτήν τη συναίνεση. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα στη διεύθυνση info@melitta.de. Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων που λαμβάνουν χώρα μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγεται με την ανάκληση της συναίνεσης.

 

Θεσμοθετημένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

 

Είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να διορίσουμε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και το έχουμε ήδη κάνει. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

 

Οι χρήστες του ιστότοπου ενημερώνονται ότι έχουν το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβιάσεων της προστασίας δεδομένων. Η εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για θέματα προστασίας  δεδομένων είναι ο επίτροπος προστασίας δεδομένων του ομοσπονδιακού κρατιδίου στο οποίο η εταιρεία μας έχει την έδρα της, δηλαδή το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

 

 

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

 

Δικαιούστε να έχετε στη διάθεσή σας αυτόματα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με βάση τη συναίνεσή σας ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Τα δεδομένα  θα παραδίδονται σε εσάς ή σε άλλο αρμόδιο πρόσωπο, σε κοινό και μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σε άλλο αρμόδιο πρόσωπο, αυτό θα πραγματοποιείται  μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

 

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί για λόγους ασφαλείας κρυπτογράφηση SSL ή TLS που προστατεύει και την μεταβίβαση στοιχείων  εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως αιτήματα που μας αποστέλλετε ως χρήστης του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από την  διεύθυνση που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης η οποία και αλλάζει στο Διαδίκτυο από «http://» σε «https://» και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

 

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

 

 

Ενημέρωση, κλείδωμα, διαγραφή

 

Δικαιούστε τη δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται και σας αφορούν, να ενημερωθείτε για την προέλευση τους, τους παραλήπτες, τον σκοπό της επεξεργασίας τους και, εφόσον χρειαστεί, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση, να κλειδωθούν ή να διαγραφούν σύμφωνα με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Εάν έχετε οποιαδήποτε επιπρόσθετη απορία σχετικά με το θέμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε, όποτε επιθυμείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

 

Εναντίωση στα διαφημιστικά μηνύματα

 

Διά του παρόντος αντιτασσόμαστε στη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές  των εν λόγω σελίδων διατηρούν ρητώς το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη στην περίπτωση ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων, όπως τα μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές των εν λόγω κανονισμών περί της προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

 

II.           Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

 

Cookies

 

Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν τα αποκαλούμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημία στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να καταστήσουν τον ιστότοπό μας πιο φιλικό, αποτελεσματικό και ασφαλή για τον χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να επιτρέπετε τη χρήση τους μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να τα αποκλείετε ορισμένες φορές ή και γενικά να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή τους, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, η λειτουργικότητα του ιστότοπου ενδεχομένως και να περιορίζεται.

 

Τα περισσότερα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα αποκαλούμενα «προσωρινά cookies». Αυτά διαγράφονται αυτομάτως όταν αποχωρείτε από τον ιστότοπό μας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Αυτά τα cookies μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

 

Τα cookies, που είναι απαραίτητα για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για να σας παρέχουμε ορισμένες λειτουργίες που εσείς θέλετε (π.χ. τη λειτουργία του καλαθιού αγορών), αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον από την αποθήκευση των cookies για την αποφυγή τεχνικών σφαλμάτων και την άριστη παροχή των υπηρεσιών του. Όσον αφορά την αποθήκευση άλλων cookies (π.χ. τα cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγηση), αυτά επεξεργάζονται χωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας.

 

Αρχεία καταγραφής του διακομιστή

 

Ο πάροχος των εν λόγω σελίδων συλλέγει αυτομάτως και αποθηκεύει τα στοιχεία στα αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία διαβιβάζονται σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτά είναι:

 

 - Ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης

 - Το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα

 - Η διεύθυνση URL αναφοράς

 - Το όνομα κεντρικού υπολογιστή από τον υπολογιστή που έχει πρόσβαση

 - Ο χρόνος της αίτησης του διακομιστή

 - Η διεύθυνση IP

 

Τα δεδομένα αυτά δεν συνδυάζονται με άλλες πηγές δεδομένων. Κατά συνέπεια, διατηρούμε το δικαίωμα ελέγχου των δεδομένων, εάν διαθέτουμε οποιαδήποτε απόδειξη για παράνομη χρήση τους. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει εύλογο συμφέρον για την αποφυγή τεχνικών σφαλμάτων και την άριστη παρουσίαση του ιστότοπου και για τον σκοπό αυτό τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή πρέπει να καταχωρούνται.

 

Φόρμα επικοινωνίας

 

Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να  μας ζητήσετε πληροφορίες ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, το αίτημά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δίνετε αποθηκεύονται  για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε / απαντήσουμε στα ερωτήματά σας  και για απαντήσεις σε τυχόν επί πλέον ερωτήσεις σας. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται χωρίς τη συναίνεσή σας.

 

Τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά με βάση τη συναίνεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή αυτήν τη συναίνεση. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα ανεπίσημο e-mail. Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων που μεσολαβεί μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγεται με την ανάκληση της συναίνεσης.

 

Όλα τα δεδομένα που συμπληρώνετε και μας παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας παραμένουν στη διάθεσή μας έως ότου μας ζητήσετε τη διαγραφή τους ή ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευσή τους ή παύσει να  ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσής τους (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Δεν θίγονται οι υποχρεωτικές και θεσμοθετημένες διατάξεις, ειδικότερα οι περίοδοι διατήρησης.

 

Εγγραφή στον παρόντα ιστότοπο

 

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που εισαγάγετε για αυτόν τον σκοπό μόνο για την προσφορά ή για τις υπηρεσίες για τις οποίες κάνατε την εγγραφή. Τα στοιχεία που ζητούνται υποχρεωτικά κατά την εγγραφή πρέπει να παραχωρούνται πλήρως. Διαφορετικά, η εγγραφή σας απορρίπτεται.

 

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, όπως το πεδίο εφαρμογής μιας προσφοράς ή οι τεχνικώς αναγκαίες αλλαγές, θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε κατά την εγγραφή για να σας ενημερώνουμε σχετικά.

 

Τα δεδομένα που δίνονται κατά την εγγραφή σας θα υπόκεινται σε επεξεργασία με βάση τη συναίνεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή αυτήν τη συναίνεση. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα ανεπίσημο e-mail. Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων που μεσολαβεί μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγεται με την ανάκληση της συναίνεσης.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια θα διαγράφονται. Δεν θίγονται οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης.

 

 

Επεξεργασία των δεδομένων (δεδομένα του πελάτη και της σύμβασης)

 

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαία για την αιτιολόγηση, την εξέλιξη ή την τροποποίηση της συμβατικής σχέσης (δεδομένα απογραφής). Αυτό συμβαίνει με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την εκπλήρωση προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας (δεδομένα χρήσης) μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαία ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να δώσουν σε εμάς τη δυνατότητα να εκδώσουμε τιμολόγια.

 

Τα δεδομένα των πελατών που συλλέγονται θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τη λήξη των επιχειρηματικών σχέσεων, αλλά όχι νωρίτερα από τη λήξη των νόμιμων περιόδων διατήρησης.

 

 

 

III.          Ενότητες για τρίτους και εργαλεία ανάλυσης

 

Google Analytics

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης του διαδικτύου. Ο πάροχός της είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «cookies». Αυτά είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την  ανάλυση για τη χρήση που κάνετε στον ιστότοπο. Τα στοιχεία που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο διαβιβάζονται συνήθως σε κάποιον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα του χρήστη μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google στην εξής διεύθυνση:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el

 

Πρόσθετα (plugin) προγράμματος περιήγησης

 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση  cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, θέλουμε να γνωρίζετε  ότι αν αρνηθείτε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως  τη λειτουργικότητα αυτού του  ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνση IP σας), κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων

 

Μπορείτε να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή των δεδομένων σας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα εγκατασταθεί ένα opt-out cookie το οποίο θα εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας, όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποίηση του https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Δημογραφικά στοιχεία στο Google Analytics

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «δημογραφικά στοιχεία» της Google Analytics. Αυτή επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν στοιχεία σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται μέσω της Google από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος και από δεδομένα επισκεπτών τρίτων παρόχων. Τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μέσω των προτιμήσεων διαφημίσεων από τον λογαριασμό σας της  Google ή να αρνηθείτε πλήρως τη συλλογή των στοιχείων σας από τη Google Analytics, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Άρνηση συλλογής δεδομένων».

 

Ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων

 

Έχουμε υπογράψει  σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων με την Google  και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Google Analytics.

 

Ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP


Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιείται η λειτουργία «Ενεργοποίηση της ανωνυμοποίησης των διευθύνσεων IP». Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας θα συντομευθεί από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP μεταφέρεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και συντομεύεται. Η Google, για λογαριασμό του φορέα εκμετάλλευσης του παρόντος ιστότοπου, θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογεί τις δικές σας κινήσεις στον ιστότοπο, να συντάσσει αναφορές σχετικά με την κίνηση του ιστότοπου και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστότοπου επί πλέον υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται μέσω του προγράμματος  περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google.

 

Νομική βάση

Τα cookies του Google Analytics αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον από την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, για να βελτιώνει τόσο τον ιστότοπο όσο και τις διαφημίσεις του.

 

Χάρτες Google 

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Χάρτες Google μέσω API. Ο πάροχός της είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Για να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν επηρεάζει αυτήν τη μεταφορά δεδομένων.

 

Η χρήση των Χαρτών Google στόχο έχει  να κάνει   ελκυστικότερη  την παρουσίαση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και να διευκολύνει  την εύρεση των διευθύνσεων  που σας υποδεικνύουμε. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el

 

YouTube

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί plugins από τον ιστότοπο της YouTube που τροφοδοτείται από την Google. Ο φορέας εκμετάλλευσης του εν λόγω ιστότοπου είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπους με δυνατότητα προσθήκης του YouTube, θα είστε συνδεδεμένοι με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής του Youtube θα ενημερωθεί για ποιες από τις σελίδες μας επισκεφθήκατε.

 

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube σάς επιτρέπει να συσχετίσετε τη συμπεριφορά της περιήγησής σας απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποφύγετε αυτό, έχοντας αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

 

Η χρήση του YouTube διευκολύνει την ελκυστικότερη παρουσίαση των διαδικτυακών προσφορών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el  

 

Γραμματοσειρές web της Fast.Fonts.Net ή της Fonts.com

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τις αποκαλούμενες γραμματοσειρές web (web fonts), οι οποίες παρέχονται από τη Monotype GmbH (fonts.com ή fast.fonts.net) για την ομοιόμορφη παρουσίαση των γραμματοσειρών. Όταν εισέρχεστε σε έναν ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, φορτώνει τις απαραίτητες γραμματοσειρές web στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης σας, έτσι ώστε τα κείμενα και οι γραμματοσειρές να εμφανίζονται σωστά.

Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Fonts.com. Ως εκ τούτου, η Fonts.com μαθαίνει ότι έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των γραμματοσειρών web της Fonts.com πραγματοποιείται με σκοπό τη συνεπή και ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές web, θα χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή σας μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω γραμματοσειρές web, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα https://www.fonts.com/info/legal και στην πολιτική απορρήτου της Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy και στην πολιτική απορρήτου της

Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

IV.         Υπηρεσίες φιλοξενίας (Hoster)

 

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες φιλοξενίας από την it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467, Κωνσταντία, τη SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999, Βερολίνο και την PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672, Κολωνία.

 

Έχουμε υπογράψει σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων με τους εν λόγω παρόχους φιλοξενίας. Αυτή η σύμβαση διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ότι διατηρούμε τον έλεγχο των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στους διακομιστές των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας.

 

Η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών είναι προς το συμφέρον της σταθερής παροχής των υπηρεσιών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 

Έκδοση Απρίλιος 2018