Μέθοδος “stripping” (με τίναγμα)
Kaffee-Ernte - Die Stripping-Methode

Η μέθοδος συγκομιδής που επικρατεί στην Βραζιλία. Τα κλαδιά τινάζονται, στη συνέχεια συλλέγεται από κάτω ο ώριμος καρπός και απλώνεται να στεγνώσει για 3 με 5 βδομάδες.

Μέθοδος “picking” (με το χέρι)
Kaffee-Ernte - Die Picking-Methode

Με την μέθοδο αυτή η συγκομιδή των καρπών γίνεται από το καφεόδενδρο με το χέρι. Οι ώριμοι αλώβητοι καρποί συλλέγονται ένας ένας με το χέρι με αποτέλεσμα η ποιότητά τους να είναι εγγυημένη.

Καθαρισμός και διαλογή
Kaffee-Ernte - Säubern & Sortieren

Μετά τη συγκομιδή πρέπει γρήγορα να ξεκινήσει ο καθαρισμός του καφέ γιατί ο καρπός είναι ευπαθής. Αρχικά αφαιρείται η εξωτερική σάρκα του καρπού και χωρίζεται το ζεύγος των  κόκκων του καφέ. Στη συνέχεια οι κόκκοι του καφέ πλένονται, στεγνώνονται και ταξινομούνται σύμφωνα με την ποιότητα και το μέγεθός τους.